راهنمای نویسندگان

نویسنده گرامی :

لطفا جهت دریافت نحوه نگارش مقاله اینجا کلیک نمایید.

توجه مهم : هنگام ارسال اولیه مقاله، لازم است فرم تعهد نامه و چکیده مبسوط لاتین نیز به همراه آن ارسال گردد.

تکمیل فرم تعهدنامه فصلنامه توسط تمام نویسندگان مقاله الزامی است. ضروری است نویسنده مسئول، تعهدنامه را امضاء کرده و به تایید سایر نویسندگان رسانده و بعد از اسکن ارسال نماید.

منابع باید بر اساس فرمت APA تهیه گردد.

نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://jsn.journals.umz.ac.ir انجام می‌شود.

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع  فصلنامه، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

موضوع مقالات:

موضوع مقالات باید در زمینه­ مطالعات اجتماعی محیط زیست و موضوعات مرتبط به آن باشد.

شرایط بررسی مقالات:

1- حاصل مطالعات، تجربه و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

3- مسؤولیت صحّت و سقم مطالب مقاله، به عهده‌ی نویسنده است.

4- مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

5- حداکثر حجم مقالات با منابع، جداول و اشکال 20 صفحه می‌باشد.

6- فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

7- مقاله‌های رسیده ابتدا ارزیابی اولیه شده و پس از تائید اولیه، از طرف هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود توسط سه نفر از صاحب‌نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

8- پس از چاپ مقاله، نسخه ای از فصلنامه به هر یک از نویسندگان اهدا خواهد شد.