مطالعه درک و تصور زیست محیطی کنش‌گران فعال در حیطه محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناخت درک زیست محیطی کنشگران فعال در این حیطه، دلایل این ادراک و راهکارهای افزایش آگاهی زیست محیطی از دیدگاه آنهاست. برای انجام این پژوهش از روش کیفی (نظریه زمینه­ای) استفاده شد. میدان مطالعه، شامل کل فعالان زیست­محیطی در تهران است که در سال 1390- 1391 به نوعی در حوزه محیط­زیست فعال بوده­اند. نمونه­گیری تحقیق به ­شیوه نمونه­گیری هدفمند با استفاده از دو معیار «تنوع» و «رسیدن به نقطه اشباع نظری» انجام گرفت و طی آن با 40 نفر از این افراد مصاحبه به عمل آمد. نتایج نشان داد، درک و تصورفعالان زیست­محیطی در دو دسته نگرش خاص­گرایانه (نگرش استعلایی زیست محیطی، اثرات بومرانگی) و نگرش عام­گرایانه (نگرش انسان محوری و جامع نگرانه)، قرار می­گیرد. همچنین عوامل و دلایل این نوع درک و تصور در سطح خرد (بر حسب شرایط و علائق)، سطح میانه (شامل جامعه پذیری دوران کودکی، شرایط محیطی) و سطح کلان (تأثیرپذیری انفعالی و مشارکت فعال) مقوله­بندی شد. توصیه­های آنها، در دو دسته مکانیسم کوتاه­مدت (اقتدار و اجبار) و مکانیسم بلند مدت (شامل توسعه فرهنگی و توسعه آموزشی) جای گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Environmental Understanding and Perception of Actors Active in the Field of Environment

چکیده [English]

The main objective of this study was to determine the environmental activist’s erception in this area, the reasons for these perceptions and strategies to increase environmental awareness of the reviews. Thequalitative method (Grounded Theory) was used in this study. This field contains the total environmental activists in Tehran from 2011 to2012 and theysomehowwere active in the field of environment. Targeted sampling survey using two criteria, "diversity" and "reaching theoretical saturation point" was performed, and 40participantswere interviewed. Results showed that environmental activists’ perception in two Category of attitude was divided, realistic attitude (attitude transcendental environmental impacts Boomerang) and general attitude measures (human-centered and holistic approach holistic). The causes of these perceptions in the micro-level perception (in terms of interest), the middle (including childhood socialization, environmental conditions) and macro level (the efficacy of passive and active) were categorized. They provided theirrecommendationsin two categories such asshort-term mechanisms (power and coercion) and long-term mechanisms (including the development of cultural and educational development).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • environmental activists
  • qualitative methods